BCQT công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế; vật tư tiêu hao (Công văn 858/GSQL-GQ2 ngày 22/03/2019)

Công văn 858/GSQL-GQ2 ngày 22/03/2019 báo cáo quyết toán đối với công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!