Các biểu thuế ưu đãi đặc biệt

1. Nghị định 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 Biểu Thuế AANZFTA – CO Form AANZ (B07)

2.Nghị định 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 Biểu Thuế AIFTA – CO Form AI (B08)

3. Nghị định 07/2020/NĐ-CP ngày 05/01/2020 BIỂU THUẾ AHKFTA- CO FORM AHK (B23)

4. Nghị định 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 Biểu Thuế AJCEP – CO Form AJ (B09)

5. Nghị định 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 Biểu Thuế AKFTA – CO Form AK (B06)

6. Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/09/2019 BIỂU THUẾ CO FORM CPTPP (B20, B21, B22)

6. Nghị định 21/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 sửa bổ sung Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/09/2019  BIỂU THUẾ CO FORM CPTPP (B20, B21, B22)

7. Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017Biểu Thuế ATIGA – CO Form D (B04)

8. Nghị định 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 Biểu Thuế ACFTA – CO Form E (B05)

9. Nghị định 150/2017/NĐ-CP ngày 26./12/2017 Biểu Thuế EAEUFTA – CO Form EAV (B19)

10. Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 BIỂU THUẾ EVFTA (B25)

11. Nghị định 53/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 BIỂU THUẾ UKVFTA.

12. Nghị định 39/2020/NĐ-CP ngày 03/04/2020 Biểu thuế CO form VN-CU (B24)

13. Nghị định 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 Biểu Thuế VKFTA – CO Form VK. (B18)

14. Nghị định 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 Biểu Thuế VCFTA – CO Form VC (B13)

15. Nghị định 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 Biểu Thuế VJEPA – CO Form VJ (B10)

16. Nghị định 83/2021/NĐ-CP ngày 13/09/2021 biểu thuế ưu đãi đặc biệt giữa VN-Campuchia

17. Nghị định 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa VN & Lào

Link tải 17 biểu thuế ưu đãi đặc biệt- file pdf gốc:

https://drive.google.com/file/d/19-kL_S_TuBhdxXjlVvTtqVPLQj2PWFNn/view?usp=sharing

 

Link tải Nghị định 21/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 sửa bổ sung Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/09/2019  BIỂU THUẾ CO FORM CPTPP (B20, B21, B22)

6. Nghị định 21.2022.NĐ-CP ngày 10.3.22 sửa bổ sung Nghị định 57.2019.NĐ-CP về biểu thuế CPTPP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!