C/O mẫu AANZ giáp lưng không bắt buộc phải thể hiện số tham chiếu của C/O ban đầu

error: Content is protected !!