C/O mẫu D có người xuất khẩu và người phát hành hóa đơn thương mại cùng một nước thành viên

error: Content is protected !!