Nhập A12/E31 và xuất E62 nếu sản phẩm có thuế xk thì nộp thuế xk

error: Content is protected !!