C/O mẫu D điện tử Malaysia bị lỗi hệ thống nên cấp C/O mẫu D bản giấy (Công văn 1099/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2022)

Công văn 1099/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2022 CO mẫu D điện tử Malaysia bị lỗi không nhân được qua 1 cửa Asean nên Malaysia cấp C/O mẫu D bản giấy để hỗ trợ DN trong thời gian khắc phục sự cố.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!