Phân loại Hs code thiết bị liên lạc trong nhà và thiết bị liên lạc ngoài cửa (1601/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2022)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1601/TCHQ-TXNK
V/v phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và thiết bị liên lạc ngoài cửa (camera giám sát có chức năng đàm thoại)

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3000/HQHN-TXNK ngày 22/10/2021 của Cục Hải quan TP Hà Nội về vướng mắc phân loại các Thiết bị liên lạc nội bộ căn hộ. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2017,

Mặt hàng thiết bị liên lạc trong nhà hiệu Hikvision, model DS-KH6320-WTE1 là thiết bị có màn hình màu TFT LCD cảm ứng, kích thước 7inch, hỗ trợ thẻ nhớ TF card 32GB, có cổng ethernet, có tích hợp wifi. Mặt hàng có khả năng thu và phát âm thanh (tích hợp loa và mic đàm thoại), có chức năng gọi điện đàm thoại với thiết bị liên lạc ngoài cửa và với các thiết bị liên lạc khác được đấu nối cùng, gửi và nhận tin nhắn dạng hình ảnh và âm thanh, xem trực tiếp màn hình để quan sát hình ảnh thu được từ camera được kết nối. Bên cạnh đó, thiết bị này còn có thể kết hợp sử dụng cùng với thiết bị liên lạc ngoài cửa (cùng hiệu Hikvision) và thiết bị ngoại vi khác là khóa cửa từ có sử dụng cổng kết nối RS485, khi đó thiết bị này có thể truyền tín hiệu lệnh mở cửa gián tiếp (thông qua thiết bị liên lạc ngoài cửa) tới khóa cửa từ để kích hoạt mở cửa. Mặt hàng phù hợp phân loại vào nhóm 85.17, phân nhóm “- Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng)”, phân nhóm 8517.62 “- – Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, kể cả thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến”, phân nhóm “- – – Thiết bị truyền dẫn khác kết hợp với thiết bị thu”, mã số 8517.62.59 “- – – Loại khác”.

Mặt hàng thiết bị liên lạc ngoài cửa, hiệu Hikvision, model DS-KV8113-WME1(B) và model DS-KV8102-IP, là các thiết bị có bản chất là camera giám sát có chức năng đàm thoại, gồm: 01 nút bấm kích hoạt cuộc gọi với thiết bị liên lạc trong nhà, camera, loa và mic đàm thoại với thiết bị trong nhà, có cổng kết nối RS485 và đầu đọc thẻ từ hỗ trợ quẹt thẻ từ để mở cửa (sử dụng kết hợp với thiết bị ngoại vi khác là khóa cửa từ có cổng kết nối RS485 để nhận tín hiệu kích hoạt mở cửa). Thiết bị có thể có các trang bị khác (theo từng model) như: có cảnh báo cảm biến từ cửa (door magnetic alarm) và báo động giả mạo… Hai mặt hàng có mô tả này phù hợp phân loại vào nhóm 85.25, phân nhóm 8525.80 “- Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh” mã số 8525.80.40 “- – Camera truyền hình”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
– Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
– Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
– Cục Điều tra CBL (để biết);
– Vụ Thanh tra – Kiểm tra (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-PL-Toàn (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!