Mặt sau C/O mẫu E có dòng chữ ”Overleaf Notes” nằm ở giữa trang (Công văn 1174/GSQL-GQ4 ngày 16/03/2020)

Công văn 1174/GSQL-GQ4 ngày 16/03/2020 vị trí chữ ”Overleaf Notes” nằm ở giữa trang thay vì nằm bên trái của mặt sau C/O mẫu E

Việc vị trí ”Overleaf Notes”  các C/O mẫu E khác với vị trí tại phụ lục 2 thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/07/2019 không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!