Điều kiện kiểm tra giám sát Hải quan đối với DNCX (Công văn 135/TCHQ-CNTT ngày 10/01/2022)

Công văn 135/TCHQ-CNTT ngày 10/01/2022

Thực hiện khoản 10 điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP về hướng dẫn cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống camera giám sát của DNCX:

1.Yêu cầu về vị trí lắp đặt

2.Yêu cầu về kết nối, lưu trữ và bảo mật thông tin

***Tham khảo quy định cách thức kết nối, trao dổi dữ liệu hệ thống camera giám sát của DNCX với cơ quan hải quan (Quyết định 247/QĐ-TCHQ ngày 02/03/2022 ):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!