Các nước Asean chỉ nhấp nhận C/O mẫu D sử dụng mã HS 2022 (công văn 1449/TCHQ-GSQL ngày 25/04/2022)

Các nước Asean chỉ nhấp nhận C/O mẫu D sử dụng mã HS 2022 (công văn 1449/TCHQ-GSQL ngày 25/04/2022)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!