Hướng dẫn loại hình nhập khẩu tại chỗ A11, A12 và E31 SXXK (1459/TCHQ-TXNK ngày 25/04/2022)

Công văn 1459/TCHQ-TXNK ngày 25/04/2022 hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện công văn 5529/TCHQ-TXNK về Gia Công, SXXK

(loại hình nhập khẩu tại chỗ A11, A12 và E31 SXXK)

 

 

Link tải về:

Công văn 1459.TCHQ-TXNK ngày 25.4.22 hướng dẫn thực hiện CV 5529.TCHQ-TXNK về SXXK, Gia Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!