Phân loại Hs code mặt hàng sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm sơn (1635/TCHQ-KĐHQ ngày 9/5/2022)

Công văn 1635/TCHQ-KĐHQ ngày 9/5/2022 Phân loại Hs code mặt hàng sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm sơn 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!