Đính chính nội dung công văn 1601/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2022 (1645/TCHQ-TXNK ngày 10/5/2022)

Công văn 1645/TCHQ-TXNK ngày 10/5/2022 đính chính nội dung công văn 1601/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2022

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!