Chấp nhận C/O mẫu D cũ và C/O mẫu D mới từ 1/5/2022 đến hết 31/10/2022 (1683/TCHQ-GSQL ngày 12/05/2022)

Công văn 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/05/2022 chấp nhận C/O mẫu D cũ và C/O mẫu D mới từ 1/5/2022 đến 31/10/2022.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!