Nộp giấy đăng ký KTCLNN để thông quan hàng hóa (thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH) (Công văn 1721/GSQL-GQ1 ngày 01/09/2021)

Công văn 1721/GSQL-GQ1 ngày 01/09/2021 nộp giấy đăng ký KTCLNN có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa (thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!