Thông tin nhà xuất khẩu từ Andorra và San Marino đã thể hiện trên Web REX của EU (1791/TCHQ-GSQL ngày 19/05/2022)

Công văn 1791/TCHQ-GSQL ngày 19/05/2022 Thông tin về nhà xuất khẩu có mã REX từ Andorra và San Marino đã được thể hiện trên Hệ thống REX của EU

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!