Vướng mắc ô 13 của C/O mẫu KV 3 bên (Công văn 1970/GSQL-GQ4 ngày 29/12/2016)

Công văn 1970/GSQL-GQ4 ngày 29/12/2016

C/O mẫu KV 3 bên có thể hiện dòng chữ ”Third-Party Invoicing” hoặc ”Third-Country Invoicing” thay vì dòng chữ ”Non-Party Invoicing” tại ô số 13 có thể coi là lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến bản chất xuất xứ hàng hóa theo quy định tại điều 6 phục lục IV thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!