Phân loại hs code lốp bơm hơi cao su dùng trong khai thác mỏ 4011.80 (2491/TCHQ-TXNK ngày 8/5/2018)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2491/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phân loại mặt hàng lốp

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Công tTNHH Alphay Việt Nam.
(Phòng 403, tòa nhà CDS TOWER, s 477 Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/03/2018/CV ngày 12/3/2018 của Công ty TNHH Alphay Việt Nam về việc phân loại mặt hàng lốp đặc chủng bằng cao su dùng cho xe tự đổ Howo. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì:

Phân nhóm 4011.20 chi tiết cho mặt hàng lốp loại bơm hơi bằng cao su, dùng cho ô tô khách (buses) hoặc ô tô chở hàng (lorries)

Phân nhóm 4011.80 chi tiết cho mặt hàng lốp loại bơm hơi bằng cao su, loại dùng cho xe và máy xây dựng, hầm mỏ hoặc xếp dỡ công nghiệp.

Tham khảo chú giải chi tiết phân nhóm 8704.10 thì các xe tự đổ (dumpers) nói chung được phân biệt với các xe chở hàng khác (nhất là các xe tải ben – tipping lorries (trucks)) bởi các đặc trưng sau: Thùng xe rác được chế tạo bằng các tấm thép có độ bn cao, phần trước của thùng được kéo dài lên trên cabin của lái xe đ bảo vệ buồng lái, toàn bộ hoặc một phần sau xe dốc lên phía sau; Một số trường hợp, buồng lái chỉ bằng nửa chiều rộng sàn thực tế; Thiếu bộ phận hãm trục; Công suất hệ thống phanh lớn; Bị hạn chế tốc độ ti đa và phạm vi hoạt động; Lốp đặc chủng đ chạy trên nền đất; Tỷ lệ giữa tự trọng của xe và trọng tải tối đa của hàng hóa không vượt quá 1:1,6 do kết cấu vững chắc của xe; Thùng xe có thể được đốt nóng bằng khí xả, đ chống đông cứng hay kết dính của nguyên vật liệu chứa trong thùng khi vận chuyn.

Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý là một số xe đổ rác được thiết kế đặc biệt để làm việc trong hm mỏ hay đường hầm, ví dụ xe có cửa mở ở đáy thùng xe. Chúng mang một số đặc trưng đã nêu ở trên, nhưng không có cabin và thùng xe không có phần kéo dài lên phía trước đ bảo vệ buồng lái.

Theo đó, trường hợp mặt hàng là loại bơm hơi bằng cao su, chỉ sử dụng cho xe tự đổ (dumper), không lưu hành trên đường quốc lộ mà sử dụng chở hàng trong hầm mỏ thì được phân loại vào phân nhóm 4011.80 (mã HS 8 số tùy thuộc vào kích thước vành).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Alphay Việt Nam biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Cục Hải quan TP Hải phòng;
– Cục Kiểm định Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!