C/O mẫu E 3 bên có ô số 7 có thể hiện thêm nhà sản xuất (Công văn 266/GSQL-GQ4 ngày 28/01/2019)

Trường hợp C/O mẫu E được cấp có mua bán trực tiếp hoặc C/O mẫu E được cấp có hóa đơn bên thứ ba thì việc tại ô số 7 trên C/O thể hiện tên và địa chỉ nhà sản xuất không ảnh hưởng tính hợp lệ C/O

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!