C/O mẫu E có mặt sau để trắng (Công văn 336/GSQL-GQ4 ngày 03/03/2021)

Trả lời công văn số 368/HQHNN-NV ngày 19/02/2021 của Cục Hải quan tỉnh Hà Nam Ninh về vướng mặt sau C/O mẫu E có số tham chiếu 0221141280000534 ngày 25/01/2021 để trắng, chữ ký trên C/O mẫu E không giống danh sách chữ ký đã được Tổng cục Hải quan thông báo…..

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!