Shipper trên bill không phải là exporter trên C/O (Công văn 3361/HQHCM-GSQL ngày 18/09/2014)

Theo luật pháp hàng hải quốc tế, Luật hàng hải của nhiều nước thì ”shipper” là người hoặc công ty giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo chứng từ vận chuyển

Như vậy, người gửi hàng (Shipper) trên vận đơn không nhất thiết phải là nhà xuất khẩu. Do đó, trường hợp ”Shipper” trên vận đơn không phải là ”Exporter” trên C/O không phải là lý do để từ chối C/O

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!