C/O mẫu AJ cấp trong vòng 3 ngày vẫn tick Issued Retroactively (Công văn 4960/TCHQ-GSQL ngày 08/05/2014)

Nhằm tạo thuận lợi thương mại thì việc C/O mẫu AJ được cấp sau ngày giao hàng và trong khoản thời gian 03 ngày, có đánh dấu vào ô ”Issued Retroactively” vẫn được các nước tham gia Hiệp định chấp nhận.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!