Cách tính 3 ngày C/O mẫu E cấp sau (Công văn 5615/TCHQ-GSQL ngày 29/11/2021)

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 21 thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/07/2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA, trường hợp C/O mẫu E cấp sau 3 ngày tính từ ngày giao hàng thì phải đánh dấu vào ô 13 nơi có dòng chữ ”ISSUED RETROACTIVELY”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!