Công văn 5718/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2021 hướng dẫn thực hiện công văn 5306/TCHQ-GSQL về các lô hàng quá hạn 30 ngày/60 ngày/90 ngày chưa làm TTHQ

Công văn 5718/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2021 hướng dẫn thực hiện công văn 5306/TCHQ-GSQL và công văn 615/TCHQ-GSQL về các lô hàng quá hạn 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan

 

Link tải về:

CV 5718.TCHQ-GSQL ngày 6.12.21 triển khai phân hệ V, tái xuất, quá thời hạn trên hệ thống trực ban

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!