Công văn 5943/TCHQ-GSQL ngày 16/12/2021 hướng dẫn thực hiện công văn 5306/TCHQ-GSQL về các lô hàng quá hạn 30 ngày/60 ngày/90 ngày chưa làm TTHQ

Công văn 5943/TCHQ-GSQL ngày 16/12/2021 hướng dẫn thực hiện công văn 5306/TCHQ-GSQL, công văn 5718/TCHQ-GSQL về các lô hàng quá hạn 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan

Link tải về:

CV 5943.TCHQ-GSQL ngày 16.12.21 thủ tục HQ lô hàng lưu giữ quá thời hạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!