Công văn 725/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2021 C/O mẫu AANZ cấp thay thế không thể hiện số và ngày của C/O cấp lỗi ban đầu

         Trả lời công văn 141/HQBD-GSQL ngày 22/01/2021 của cục Hải quan tỉnh Bình Dương trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AANZ cấp thay thế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

         Đối với C/O mẫu AANZ cấp thay thế không thể hiện số và ngày của C/O cấp lỗi ban đầu, đề nghị thực hiện xác minh theo hướng dẫn tại công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013

          Đối với C/O mẫu AANZ cấp thay thế thể hiện thông tin số và ngày của C/O cấp lỗi ban đầu, đề nghị căn cứ việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ có liên quan để xác định tính hợp lệ của C/O

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!