Công văn 801/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2022 hướng dẫn thực hiện công văn 5306/TCHQ-GSQL, 5718/TCHQ-GSQL, 5943/TCHQ-GSQL về các lô hàng quá 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày chưa làm TTHQ

Công văn 801/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2022 hướng dẫn thực hiện công văn 5306/TCHQ-GSQL, 5718/TCHQ-GSQL, 5943/TCHQ-GSQL về các lô hàng quá 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!