Link tra cứu C/O mẫu D điện tử Singapore (Công văn 8198/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2020)

Đối với các C/O cấp từ ngày 27/09/2020, cơ quan Hải quan kiểm tra thông tin về C/O tại trang điện tử : https://www.ntp-international.gov.sg/vp/ -> điền số tham chiếu C/O tại mục ”Certificate No.*”

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!