Mô tả ”Loại khác”, mã HS ”*” mục III phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CP (Công văn 1124/TCHQ-TXNK ngày 1/4/2022)

Công văn 1124/TCHQ-TXNK ngày 1/4/2022 mô tả ”loại khác”, mã hs ”*” mục III PL III Nghị định 15/2022/NĐ-CP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!