Loại hình A41 và A11 nhưng tái xuất B11 thì không được hoàn thuế (Công văn 1201/TCHQ-TXNK ngày 7/4/2022)

Công văn 1201/TCHQ-TXNK ngày 7/4/2022 Loại hình A41 và A11 nhưng phải tái xuất B11 thì không được hoàn thuế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!