DNCX thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát mẫu 25 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Công văn 1305/TCHQ-GSQL ngày 15/04/2022 DNCX thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát theo mẫu 25 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-CP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!