Hs code đầu phun áp lực chất lỏng 8413.91 (công văn 780/TCHQ-GSQL ngày 9/2/2010)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 780/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng “đầu phun áp lực chất lỏng”

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6819/HQHP-NV ngày 17/11/2009 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nêu vướng mắc về việc phân loại mặt hàng “đầu phun áp lực chất lỏng áp lực”, sau khi trao đổi với các đơn vị liên quan và báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế, Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; Chứng thư giám định số 09/NV1/GĐ/208 ngày 25/10/2009 của Trung tâm kỹ thuật 1 – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thì mặt hàng: đầu phun áp lực chất lỏng (gồm 01 đầu bơm kiểu pitton có 03 xi lanh với hành trình cố định, 01 bình tích áp, 01 đồng hồ đo ắp lực, 01 cụm điều áp bằng tay, 01 cửa hút và 02 cửa đẩy chất lồng được lắp với nhau thành 01 cụm chức năng), hoạt động theo nguyên lý nén chất lỏng trong một thể tích kín dưới áp suất thuỷ tĩnh nhờ hệ thống xilanh-pittông, nhằm thực hiện sự thay đổi về thể tích chất lỏng để tạo ra áp lực cụm chức năng này chưa vận hành độc lập được, là bộ phận của máy bơm, thuộc phân nhóm 8413.91, mã số chi tiết tuỳ thuộc vào loại bơm được lắp sử dụng, cụ thể.

Của máy bơm nước, hoạt động bằng điện, công suất không quá 8000 m3/h, trừ loại thiết kế đặc biệt để đặt chìm dưới biển, mã số 841391.50.10, thuế suất nhập khẩu 5%.

Của bơm loại khác, hoạt động bằng điện mã số 841391.50.90, thuế suất nhập khẩu 0%

Của bơm khác, không hoạt động bằng điện, mã số 841391.90.00, thuế suất nhập khẩu 0%.

Văn bản này thay thế hướng dẫn phân loại mặt hàng “đầu phun áp lực chất lỏng” nêu tại công văn số 3710/TCHQ-GSQL ngày 25/6/2009, công văn số 5952/TCHQ-GSQL ngày 05/10/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cẩn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!