DN nội địa thuê mượn hàng hóa của DNCX theo hình thức tạm nhập tái xuất để phục vụ sản xuất (3269/TCHQ-TXNK ngày 8/8/2022)

Công văn 3269/TCHQ-TXNK ngày 8/8/2022 DN nội địa thuê mượn hàng hóa của DNCX theo hình thức tạm nhập tái xuất để phục vụ sản xuất

 

Link tải về:

CV 3269.TCHQ-TXNK ngày 8.8.22 DN nội địa thuê mượn hàng hóa của DNCX theo hình thức tạm nhập tái xuất để phục vụ sản xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!