DN ưu tiên lấy hàng trước và đăng ký tờ khai sau hàng từ Kho ngoại quan (Công văn 943/TCHQ-GSQL ngày 22/3/2022)

Công văn 943/TCHQ-GSQL ngày 22/3/2022

DN ưu tiên lấy hàng trước và khai tờ khai sau đối với hàng từ Kho ngoại quan 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!