DNCX nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào sản phẩm xuất khẩu (3363/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2022)

Công văn 3363/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2022 DNCX nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào sản phẩm xuất khẩu sử dụng mã loại hình E11

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!