Hàng hóa gửi KNQ bằng đường bộ, đường sắt, đường biển và xuất sang nước khác bằng đường hàng không (1938/TCHQ-GSQL ngày 30/05/2022)

Công văn 1938/TCHQ-GSQL ngày 30/05/2022 hàng hóa gửi kho ngoại quan bằng đường bộ, đường không, đường sắt, đường biển và xuất sang nước khác bằng đường hàng không

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!