Hàng nhập khẩu A12 sau đó thuê gia công lại (Công văn 958/TCHQ-TXNK ngày 23/3/22)

Công văn 958/TCHQ-TXNK ngày 23.3.22 hàng nhập khẩu A12 sau đó thuê gia công lại và nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất và xuất SP không được hoàn thuế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!