Hóa chất cơ bản được giảm thuế GTGT theo nghị định 15/2022/NĐ-CP (2252/TCT-CS ngày 27/6/2022)

Công văn 2252/TCT-CS ngày 27/6/2022 hóa chất cơ bản được giảm thuế GTGT theo nghị định 15/2022/NĐ-CP

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!