Hs code giấy in kết quả nội soi màu UPC-21S, hiệu Sony 4823.40.29 (7161/TB-TCHQ ngày 18/11/2019)

Thông báo 7161/TB-TCHQ ngày 18/11/2019 giấy in kết quả nội soi màu UPC-21S, hiệu Sony. Hs code 4823.40.29

 

Link tải về:

Thông báo 7161.TB-TCHQ ngày 18.11.19 giấy in kết quả nội soi màu 4823.40.29

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!