Hs code hợp chất hữu cơ Paraformaldehyte 2912.60.00 (Thông báo 100/TB-TCHQ ngày 06/01/2020)

Thông báo 100/TB-TCHQ ngày 06/01/2020 hợp chất hữu cơ Paraformaldehyte 92PCT MIN dùng để sản xuất tấm Laminate/ 25kg/bag; 72bags. Hs code 2912.60.00

 

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Paraformaldehyte

 

Link tải về:

Thông báo 100.TB-TCHQ ngày 6.1.20 hợp chất hữu cơ Paraformaldehyte 92PCT MIN dùng để sản xuất tấm Laminate 2912.60.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!