Hs code nước ép cam cô đặc Sunquick Orange Drink Concentrate 2009.19.00 (3788/TB-TCHQ ngày 10/6/2020)

Thông báo 3788/TB-TCHQ ngày 10/6/2020 nước ép cam cô đặc Sunquick Orange Drink Concentrate. Hs code 2009.19.00

 

Link tải về:

Thông báo 3788.TB-TCHQ ngày 10.6.20 nước ép cam cô đặc Sunquick Orange Drink Concentrate 2009.19.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!