Hs code phụ gia thực phẩm Propylene glycol Alginate ISAGUM BV 7535 (N-LV) 3824.99.70 (Thông báo 26/TB-TCHQ ngày 02/01/2020)

Thông báo 26/TB-TCHQ ngày 02/01/2020 phụ gia thực phẩm -Propylene glycol Alginate ISAGUM BV 7535 (N-LV). Hs code 3824.99.70

 

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp propylene Glycol alginate và carboxymethylcellulose, dùng làm chất ổn định trong sản xuất thực phẩm

 

Link tải về:

Thông báo 26.TB-TCHQ ngày 2.1.20 phụ gia thực phẩm -Propylene glycol Alginate 3824.99.70

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!