Hs code Tri poly phosphate (chất trợ chảy làm trơn mặt men gạch) 3824.90.99 (2618/TB-TCHQ ngày 27/3/2015)

Thông báo 2618/TB-TCHQ ngày 27/3/2015 Tri poly phosphate (chất trợ chảy làm trơn mặt men gạch). Hs code 3824.90.99

 

Link tải về:

Thông báo 2618.TB-TCHQ ngày 27.3.15 Tri poly phosphate (chất trợ chảy làm trơn mặt men gạch) 3824.90.99

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!