Hs code (AEJ06677VJ) EFKA FA 4609 AN chế phẩm hóa chất 3824.99.99 (Thông báo 2047/TB-TCHQ ngày 30/03/2020)

Thông báo 2047/TB-TCHQ ngày 30/03/2020 các polyaxetal, polyete khác, nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa alkyl, este polyallyl, polyeste khác, (AEJ06677VJ) EFKA FA 4609 AN. Hs code 3824.99.99

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất có thành phần chính gồm Copolyme caprolactone, Naphtha, 2-Methoxy-1-methylethyl acetate và Phosphoric acid, dạng lỏng, dùng làm chất phân tán trong sản xuất sơn.

 

Link tải về:

Thông báo 2047.TB-TCHQ ngày 30.3.20(AEJ06677VJ) EFKA FA 4609 AN 3824.99.99

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!