Hs code Chất trợ nhộm chống kết tủa Chelating Agent Clewat 300A 2922.49.00 (Thông báo 214/TB-TCHQ ngày 09/01/2019)

Thông báo 214/TB-TCHQ ngày 09/01/2019 Chelating Agent Clewat 300A (mixture of 98% ethylenediaminetetraacetic acid and 2% trisodium salt- cas 150-38-9. Chất trợ nhộm chống kết tủa trong quá trình nhuộm tăng đen, 1UNK=14kg. Hs code 2922.49.00

 

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Muối natri ethylen diamin tetraaxetate (muối EDTA natri)

 

Link tải về:

Thông báo 214.TB-TCHQ ngày 9.1.19 Chất trợ nhộm chống kết tủa Chelating Agent Clewat 300A 2922.49.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!