Hs code Herb-All COCC-X 2308.00.00 (Thông báo 809/TB-TCHQ ngày 11/03/2022)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 809/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 01/XDT-ĐP ngày 7/01/2022 của Công ty TNHH Thú y Đông Phương, mã số thuế: 0313177541;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Herb-All COCC-X

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Herb-All COCC-X

Bổ sung hỗn hợp thảo dược (vỏ cây Holarrhenaantidysenterica, củ Alium sativum) trong thức ăn cho gia súc, gia cầm nhằm cải thiện đường tiêu hóa.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có

Nhà sản xuất: LIFE CIRCLE NUTRITION AG

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Hoạt chất: vỏ cây Hollarhena antidysenterica (Mai chỉ thiên), củ Aliumsatium (củ Tỏi)

+ Chất mang: Bột cây Ficus religiosa, Berberis aristata, Embelia ribes, Azadirachta indica và chất xơ từ loại hạt vỏ cứng.

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Tỷ lệ trộn trong thức ăn:

+ Gà thịt: 500g/tấn thức ăn

+ Gà tây: 1kg/tấn thức ăn

+ Heo con: 500g/tấn thức ăn

+ Heo nái: 1,5kg/tn thức ăn

+ Bê, nghé: 10g/con/ngày dùng ít nhất 4 tuần

+ Cừu non, dê non: 3g/con/ngày dùng ít nhất 4 tuần

+ Thỏ: 2kg/tấn thức ăn

+ Thủy sản: lên đến 2kg/ tấn thức ăn tùy theo loài

– Hàm lượng tính trên trọng lượng: Mỗi 1 kg sản phẩm chứa: Hỗn hợp bột thực vật (1,5%) (vỏ cây Hollarhena antidysenterica, củ Alium sativum; các chất mang (98,5%) (bột cây Ficus religiosa, Berberis aristata, Embelia ribes, Azadirachta indica và chất xơ từ loại hạt vỏ cứng)

– Thông số kỹ thuật:

+ Dạng bột, màu xanh đến nâu nhạt;

+ Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%; khoáng tổng số ≤ 7,8%; xơ thô ≤ 24,0%.

+ Chỉ tiêu vệ sinh: Salmonella không phát hiện trong 25g, E.coli< 10 CFU/g; As ≤ 2,0 ppm; Cd ≤ 1,0 ppm; Pb ≤ 10,0 ppm; Hg ≤ 0,1 ppm.

– Công dụng theo thiết kế:

+ Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho tất cả các loài vật nuôi (Cho mọi loài vật)

+ Sản phẩm dạng bột được chọn lọc từ những cây thực vật phát triển tự nhiên với hàm lượng cao chất chuyển hoá thực vật thứ cấp và chất chống oxi hoá tự nhiên. Được sử dụng làm thức ăn cho tất cả các loài vật (động vật sản xuất và thú cưng)

+ Củng cố các hàng rào phòng vệ tự nhiên chống lại sự nhiễm ký sinh trùng như bệnh cầu trùng, bệnh đầu đen, viêm ruột cata truyền nhiễm, bệnh crytosporidiosis Cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột và hiệu quả quá trình hấp thu thức ăn. Cải thiện vấn đề ẩm ướt của chất độn chuồng do phân ướt. Tăng cường hệ thống miễn dịch của động vật trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển và giảm nguy cơ nhiễm bệnh trên bê nghé, heo con, thỏ, dê và cừu.

+ Chỉ định: Cân bằng và tăng chức năng đường tiêu hoá.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Herb-All COCC-X

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Hoạt chất: vỏ cây Hollarhena antidysenterica (Mai chỉ thiên), củ Aliumsatium (củ Tỏi)

+ Chất mang: Bột cây Ficus religiosa, Berberis aristata, Embelia ribes, Azadirachta indica và chất xơ từ loại hạt vỏ cứng.

Theo Giấy chứng nhận phân tích của nhà sản xuất (CA) thì sản phẩm chứa nguyên liệu thực vật được sấy khô và nghiền, loại được công nhận là thức ăn chăn nuôi tại Liên minh Châu Âu

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Tỷ lệ trộn trong thức ăn:

+ Gà thịt: 500g/tấn thức ăn

+ Gà tây: 1kg/tấn thức ăn

+ Heo con: 500g/tấn thức ăn

+ Heo nái: 1,5kg/tấn thức ăn

+ Bê, nghé: 10g/con/ngày dùng ít nhất 4 tuần

+ Cừu non, dê non: 3g/con/ngày dùng ít nhất 4 tuần

+ Thỏ: 2kg/tấn thức ăn

+ Thủy sản: lên đến 2kg/ tấn thức ăn tùy theo loài

– Hàm lượng tính trên trọng lượng: Mỗi 1 kg sản phẩm chứa: Hỗn hợp bột thực vật (1,5%) (vỏ cây Hollarhena antidysenterica, củ Alium sativum; các chất mang (98,5%) (bột cây Ficus religiosa, Berberis aristata, Embelia ribes, Azadirachta indica và chất xơ từ loại hạt vỏ cứng)

– Thông số kỹ thuật:

+ Dạng bột, màu xanh đến nâu nhạt;

+ Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%; khoáng tổng số ≤ 7,8%; xơ thô ≤ 24,0%.

+ Chỉ tiêu vệ sinh: Salmonella không phát hiện trong 25g, E.coli < 10 CFU/g; As ≤ 2,0 ppm; Cd ≤ 1,0 ppm; Pb ≤ 10,0 ppm; Hg ≤ 0,1 ppm.

– Công dụng theo thiết kế:

+ Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho tất cả các loài vật nuôi (Cho mọi loài vật)

+ Sản phẩm dạng bột được chọn lọc từ nhưng cây thực vật phát triển tự nhiên với hàm lượng cao chất chuyển hoá thực vật thứ cấp và chất chống oxi hoá tự nhiên. Được sử dụng làm thức ăn cho tất cả các loài vật (động vật sản xuất và thú cưng)

+ Củng cố các hàng rào phòng vệ tự nhiên chống lại sự nhiễm ký sinh trùng như bệnh cầu trùng, bệnh đầu đen, viêm ruột cata truyền nhiễm, bệnh crytosporidiosis Cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột và hiệu quả quá trình hấp thu thức ăn. Cải thiện vấn đề ẩm ướt của chất độn chuồng do phân ướt. Tăng cường hệ thống miễn dịch của động vật trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển và giảm nguy cơ nhiễm bệnh trên bê nghé, heo con, thỏ, dê và cừu.

+ Chỉ định: Cân bằng và tăng chức năng đường tiêu hoá.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có

Nhà sản xuất: LIFE CIRCLE NUTRITION AG

thuộc mã số 2308.00.00 “Nguyên liệu thực vật và phế liệu thực vật, phế liệu và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, loại dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thú y Đông Phương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Công ty TNHH Thú y Đông Phương (Số 7-9 Đường số 7, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh);
– Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

 

Link tải về:

Thông báo 809.TB-TCHQ ngày 11.3.22 Herb-All COCC-X 2308.00.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!