Hs code Sodium Humate Hóa chất phụ gia tăng kết dính dùng trong ngành công nghiệp gốm sứ 3913.90.90 (thông báo 11258/TB-TCHQ)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11258/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK-chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 0883/TB-CNHP ngày 15/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phần loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Sodium Humate- Hóa chất phụ gia tăng kết dính dùng trong ngành công nghiệp gốm sứ. Hàng mới 100%.
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH hóa chất T&T; Địa chỉ: 150 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội; Địa chỉ: 150 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội; Mã số thuế: 0101841030.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10006821124/A11 ngày 15/7/2014 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ- Cục Hải quan TP Hải Phòng.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sodium humate.
5. Kết quả phân loại:
Tên thương mại: Sodium Humate 85% min.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sodium humate.
Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.. Nhà sản xuất: Humate (TianJin) International Limited- Trung Quốc
thuộc nhóm 39.13 “Polyme tự nhiên (ví dụ, axit alginic) và các polyme tự nhiên đã biến đổi (ví dụ, protein đã làm cứng, các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh“, phân nhóm 3913.90 ” – Loại khác “, mã số 3913.90.90 “– Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

 

Link tải về:

Thông báo 11258.TB-TCHQ ngày 15.9.14 Sodium Humate 3913.90.90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!