Hs code trên C/O mẫu E khác hs code kết quả phân tích phân loại (Công văn 2327/TCHQ-GSQL ngày 19/05/2021)

Công văn 2327/TCHQ-GSQL ngày 19/05/2021 hs code trên C/O mẫu E khác với hs code theo kết quả phân tích phân loại

 

Căn cứ khoản 2 điều 1 Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 38/2018/TT-BTC  ngày 20/04/2018, trường hợp không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ hàng hóa nhập khẩu thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xem xét chấp nhận C/O mẫu E dẫn trên

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!