Hs code tủ đông lạnh có 1 ngăn làm đông và 1 ngăn làm lạnh (Thông báo 11672/TB-TCHQ ngày 10/12/2015)

Thông báo 11672/TB-TCHQ ngày 10/12/2015 tủ đông lạnh có 1 ngăn làm đông và 1 ngăn làm lạnh. Hs code 8418.50.19

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!