Hướng dẫn điểm d khoản 2 điều 76 Nghị định 98/2021/NĐ-CP và việc tạm nhập tái xuất trang thiết bị y tế (4090/BYT-TB-CT ngày 2/8/2022)

Công văn 4090/BYT-TB-CT ngày 2/8/2022 Hướng dẫn áp dụng quy định tại điểm d khoản 2 điều 76 Nghị định 98/2021/NĐ-CP và việc tạm nhập tái xuất trang thiết bị y tế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!